Sel du tobakk?

Alle som sel tobakksvarer skal vere registrert i tobakkssalsregisteret og betale tilsynsavgift.

Registrering i tobakksalsregisteret

 • Du må registrere deg i tobakksalsregisteret (både salsstader og grossistar)
 • Gjeld også sal av e-sigarettar, gjenoppfyllingsbehaldarar, urtebaserte røykeprodukt og andre tobakkssurrogatar
 • Er du ikkje registrert har du ikkje lov å selje tobakksvarer og tobakkssurrogat
 • Sjølve registreringa er kostnadsfri
 • Alle registrerte salsstader må betale eit årleg tilsynsgebyr
 • Sluttar du med slikt sal må du avregistrere deg

Du finn tilsynsavgifta under avgifter og prisar i Gloppen kommune.

Registrer deg på Helsedirektoratet si side.

Kontroll av tobakkssal

Kommunen kontrollerer at dei som sel tobakk/tobakksvarer føl regelverket, og sjekkar mellom anna at:

 • Opplysningane i tobakksalsregisteret rett ift. opplysningane på salsstaden
 • At varene er kjøpt frå ein registrert grossist
 • Tobakksvarer ikkje blir selde til personer under 18 år
 • Salsstaden har ein internkontroll som gjev dei tilsette god nok kunnskap om regelverket
 • Ingen reklame for tobakksvarer
 • Tobakksvarer ikkje blir selde med rabatt/er gratis

Tilsynsavgift

Alle salsstader for tobakk må kvart år betale ei tilsynsavgift til kommunen:

 • Ei tilsynsavgift for faste salsstader (heilårs ope)
 • For midlertidige salsstader (ope deler av året)

Meir informasjon om tilsynsordninga for sal av tobakksvarer og tobakkssurrogater finn du på Helsedirektoratet.no