Sel du tobakk?

Alle som sel tobakk er pliktige til å registrere seg i Tobakksalsregisteret, både salsstader og grossistar. Dette inkluderer også sal av e-sigarettar, gjenoppfyllingsbehaldarar, urtebaserte røykeprodukt og andre tobakkssurrogatar.

Er du ikkje registrert har du ikkje lov å selje tobakksvarer og tobakkssurrogat.

Registreringa er kostnadsfri, men alle registrerte salsstader må betale eit årleg tilsynsgebyr.

Du registrerer deg på Helsedirektoratet si side.