Sel du tobakk?

Alle som sel tobakk er pliktige til å registrere seg i Tobakksalsregisteret, både salsstader og grossistar. Dette inkluderer også sal av e-sigarettar, gjenoppfyllingsbehaldarar, urtebaserte røykeprodukt og andre tobakkssurrogatar.

Er du ikkje registrert har du ikkje lov å selje tobakksvarer og tobakkssurrogat.

Registreringa er kostnadsfri, men alle registrerte salsstader må betale eit årleg tilsynsgebyr. Du finn tilsynsavgifta under avgifter og prisar i Gloppen kommune.

 

Du registrerer deg på Helsedirektoratet si side.

Meir informasjon om tilsynsordninga for sal av tobakksvarer og tobakkssurrogater finn du på Helsedirektoratet.no