Sel du tobakk?

Alle som sel tobakk er pliktige til å registrere seg i Tobakksalsregisteret, både salsstader og grossistar. Dette inkluderer også sal av e-sigarettar, gjenoppfyllingsbehaldarar, urtebaserte røykeprodukt og andre tobakkssurrogatar.

Er du ikkje registrert har du ikkje lov å selje tobakksvarer og tobakkssurrogat.

Registreringa er kostnadsfri, men alle registrerte salsstader må betale eit årleg tilsynsgebyr.

Du registrerer deg på Helsedirektoratet si side.

Meir informasjon om tilsynsordninga for sal av tobakksvarer og tobakkssurrogater finn du på Helsedirektoratet.no