Skjenkeløyve bryggeriutsal

For å starte produksjon av alkoholholdig drikk over 2,5% må du enten ha:

• Statleg produksjonsløyve, som gjev rett til engrossalg etter registrering hos skatteetaten

• Kommunal salsløyve med rett til produksjon for sal i eiga veksemd direkte til forbrukar

Kommunal skjenkeløyve med rett til produksjon for skjenking i eiga veksemd 

Vidaresal/engrossal

Ønskjer verksemda utsal for å kunne selge produkta direkte til forbrukar, må ein søke om kommunal salsløyve.

Ved vidaresal til restaurant, butikk og andre, er det krav om statleg produksjonsløyve! Då må verksemda også registrerast hos Skatteetaten som avgiftspliktig verksemd.

 

Hovudreglane i alkohollova, kapittel 6 – tilvirkning (produksjon)

"§ 6-1: Bevilling gitt av departementet eller etter § 3-1b første ledd: (Salgsbevilling) § 3-1b første ledd: Hvis kravene i § 1-7f første ledd er oppfylt (tilvirking skal skje ved salgsstedet og tilvirkingen og salget utgjør en del av stedets helhetlige karakter og salgstilbud) kan bevillingen utvides til å omfatte tilvirking for salg i egen virksomhet.

-  eller etter (skjenkebevilling) § 4-2 tredje ledd: Bevillingen kan utvides til å omfatte tilvirking for skjenking i egen virksomhet."

Du finn meir informajson om tilvikning/produskjon på Helsedirektoratet si side.