Skjenkeløyve

Den som vil selje og/eller skjenke alkoholhaldig drikkevare, må ha løyve til dette frå kommunen. I Gloppen blir ordinære løyve gjeve av formannskapet, medan kommunedirektøren har fullmakt til å dele ut ambulerande løyve og løyve for eit enkelt høve.