Slik søkjer du salsløyve

Søknad om salsløyve skal sendast til den kommunen der butikk/utsal ligg.

Søknaden skal innehalde:

  • Namn og adresse på løyvehavar
  • Adresse/lokalisering av butikken/utsalet
  • Namn og adresse på styrar og varastyrar
  • Dokumentasjon på at styrar og varastyrar har gjennomført kunnskasprøva
  • Skatteattest for løyvehavar
  • Firmaattest for alle selskap involvert i drifta av staden

 

Søknadsskjema finn du under løyve på skjema/sjølvbetjening.