Slik søkjer du salsløyve

Søknad om salsløyve skal sendast den kommunen der butikk/utsal ligg. Søknaden skal innehalde:
- Namn og adresse på løyvehavar
- Adresse/lokalisering av butikken/utsalet
- Namn og adresse på styrar og varastyrar
- Dokumentasjon på at styrar og varastyrar har gjennomført kunnskasprøva
- Skatteattest for løyvehavar
- Firmaattest for alle selskap involvert i drifta av staden

 

Søknadsskjema finn du under løyve på skjema/sjølvbetjening.