Salsløyve bryggeriutsal

For å starte produksjon av alkoholholdig drikk over 2,5% må du enten ha:

• Statleg produksjonsløyve, som gjev rett til engrossalg etter registrering hos skatteetaten

• Kommunal salsløyve med rett til produksjon for sal i eiga veksemd direkte til forbrukar

• Kommunal skjenkeløyve med rett til produksjon for skjenking i eiga veksemd 

Vidaresal/engrossal

Ønskjer verksemda utsal for å kunne selge produkta direkte til forbrukar, må ein søke om kommunal salsløyve.

Ved vidaresal til restaurant, butikk og andre, er det krav om statleg produksjonsløyve! Då må verksemda også registrerast hos Skatteetaten som avgiftspliktig verksemd.

På Helsedirektoratet si side finn du mellom anna dette:

Dersom verksemda ønsker å drive engrossal/vidaresal til grossistar eller andre med sals- eller skjenkeløyve (restauranter, butikker, Vinmonopolet mv.) er det krav om statlig tilvirkningsløyve. Verksemda må også  registrerast hos skatteetaten (skatteetaten.no).

Engrossal (videresal) av alkohol kan berre skje på grunnlag av registrering hos Skatteetaten, jf. alkoholloven § 1-4c (lovdata.no). Skatteetaten gir nærmare informasjon om korleis du søker om registrering for engrossal av alkohol (skatteetaten.no).

 

Hovedreglene i alkoholloven kapittel 6 – tilvirkning (produksjon)

"§ 6-1: Bevilling gitt av departementet eller etter § 3-1b første ledd: (Salgsbevilling) § 3-1b første ledd: Hvis kravene i § 1-7f første ledd er oppfylt (tilvirking skal skje ved salgsstedet og tilvirkingen og salget utgjør en del av stedets helhetlige karakter og salgstilbud) kan bevillingen utvides til å omfatte tilvirking for salg i eigen virksomhet.

-  eller etter (skjenkebevilling) § 4-2 tredje ledd: Bevillingen kan utvides til å omfatte tilvirking for skjenking i egen virksomhet."

 

Du finn meir informajson og søknadsskjema om tilvikning-/produskjonløyve på Helsedirektoratet si side.