Kunnskapsrøva

Skal du ha sal av alkoholhaldig drikkevare må du ha løyve til dette frå kommunen. Før du kan søkje om løyve må to personar ved verksemda ta kunnskapsprøva i alkohollova - salsløyve. Prøva må vere fullført og bestått.

Ring Gloppen kommune sitt servicetorg - 57 88 38 00-  for å avtale tid for å ta prøva.

Lærebøker/nettbaserte testar kan du kjøpe på vinn.no.

Meir informasjon om kunnskapsprøva finn du også på helsedirektoratet.no.