Kunnskapsrøva

Skal du ha sal av alkoholhaldig drikkevare må du ha løyve til dette frå kommunen. Før du kan søkje om løyve må to personar ved verksemda ta kunnskapsprøva i alkohollova - salsløyve. Prøva må vere fullført og bestått. Du kan ta prøva på nytt heilt til du består, men du må betale eit gebyr for kvar prøve du tek.

Ring Gloppen kommune sitt servicetorg - 57 88 38 00-  for å avtale tid for å ta prøva.

Lærebøker/nettbaserte testar kan du kjøpe på vinn.no.

Praktiske opplysningar:

  • Kunnskapsprøva er ei elektronisk fleivalsprøve
  • Prøva tek du ved den som gjev løyve - Gloppen kommune
  • Tid du har på å ta prøva er 60 minutt
  • 24 av 30 svar må vere korrekte
  • Tillatt hjelpemiddel er ordbok

Meir informasjon om kunnskapsprøva finn du også på helsedirektoratet.no.

Alle som har bestått får prøvebevis på dette. Du må ta godt vare på beviset då det er din dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollova. Beviset gjeld på ubestemt tid.