Salsløyve

Butikkar som skal selje alkoholhaldige drikkevarer må ha løyve til dette frå kommunen.