Skjenkeløyve enkelthøve/ambulerande

Løyve for eit enkelt høve

Skjenkeløyve kan gjevast for eit enkelt høve som til dømes bygdakveldar, revyar og festivalar som er opne for alle. Løyvet kan berre omfatte øl og vin. Styrar og vara må vere over 20 år.

Ambulerande løyve

Kommunen har to ambulerande løyve. Løyva kan berre gjevast til såkalla slutta lag.

Slutta lag er ei samling med inviterte namngjevne gjester. Gjestene må ha ein eller annan tilknyting til dei som inviterer til samlinga. Døme på slutta lag er bryllaup, konfirmasjon, private jubileum eller jobbfeiringar.

Løyvet kan omfatte både øl, vin og brennevin.

Ambulerande løyve kan altså ikkje bli tildelt arrangement som er opne for alle!

Slik søkjer du

Du kan søkje eletronisk her - skjemaet ligg i kategorien "Løyve til sal, skjenk og servering". Hugs å krysse av for kva type løyve du søkjer om.

NB! Søknadsfrist er to veker før arrangementet finn stad!

Sjå pris for løyvet i servering og skjenking under avgifter og prisar i Gloppen kommune.