123 Bedrift

Næringslivet i Gloppen sit på mykje kompetanse. Dei 20 største bedriftene stiller kompetanse til disposisjon om du treng det. Dette kan vere for gjennomgang av di virksomheit, sjå på utfordringar du har, legge marknadsplanar eller andre behov.
Fortell oss kva du treng hjelp til. Gje aldri opp draumen eller legg ned firmaet før du har brukt denne muligheten. Dette er kostnadsfritt for deg. 
 
Ta kontakt med næringssjef Knut Roger Nesdal.
Telefon: 480 40 825
E-post: Knut.Roger.Nesdal@gloppen.kommune.no