Gründer

Alle har vi ein stor draum om ein gong å vere sin eigen sjef, gjere ting slik du vil - og satse. Vi stiller med rådgjeving og rettleiing til alle som ønskjer å starte eiga verksemd.

Gjennom næringssjefen sitt nettverk vil du kunne få sparring på din ide, bli utfordra og stilt spørsmål i ein viktig startfase. Har du den rette ideen, stiller næringslivet i Gloppen opp med 250.000 og mentorhjelp i 1 år. Sjekk og ut nyttige linkar under fana «Støtteordningar»

Ei startsamtale med oss kan gjere vegen til målet litt enklare.

Ta kontakt med næringssjef Knut Roger Nesdal.

Telefon: 480 40 825
E-post: Knut.Roger.Nesdal@gloppen.kommune.no