Frisklivssentralen i Gloppen

Frisklivssentralen er ein arena for alle som ynskjer ei livsstilsendring. Har møter du rettleiarar som kan gje deg råd og legge til rette for aktuelle aktivitetar

Ønskjer du til dømes endring og oppfølgjing i forhold til kosthald, fysisk aktivitet eller tobakk, er du velkomen innom til ein prat. Ein kan tilvisast frå til dømes lege, NAV eller fysioterapeut, men òg kome på eige intiativ. Ein treng ikkje vere sjuk, eller ha ei disgnose for å nytte seg av tilbod frå Frisklivssentralen.

Vi har kontor ved Grandane, 2. etg.
 

Telefon 57883800, og spør etter frisklivsentralen om du har spørsmål eller vil avtale tid for ein prat

 Frisklivsentralen har også eiga gruppe på Facebook

Trimgrupper hausten 2017

Alle gruppene vert leia av fysioterapeut