Reglar for søknad

Dersom du ønskjer å køyre til eit føremål som ikkje har direkte heimel i lova, må du sende ein søknad til Gloppen kommune:

  1. Søknad sendast elektronisk til Gloppen kommune på fastsett søknadsskjema.  Kart med innteikna køyrerute må leggast ved søknaden.
  2. Dersom dato for køyringa ikkje er sikker, vert det stilt som vilkår i eit ev. løyve, at kommunen får tilbakemelding om når køyringa skal finne stad.
  3. Det skal òg gjevast melding til kommunen om det vert avvik frå dei vilkår som er gitt, og ved endringar i køyrerute.

 

Det er viktig å søke i god tid, ellers kan du risikere at kommunen ikkje rekk å behandle søknaden før du ønskjer å køyre.

Løyvet må takast med under transporten.