Motorbåt og luftfartøy

Ferdsel med motorfartøy (båt eller annet flytende fartøy drevet med motor) er i utgangspunktet tillatt på innsjøar som er minst 2 kvadratkilometer.

Bruk av elektrisk påhengsmotor er likestillt med bensindreven motor og er i utgangspunktet forbudt på innsjøar mindre enn 2 km2. Gloppen kommune har fastsett ei lokal forskrift som åpnar for bruk av elektrisk påhengsmotor på utvalde innsjøar og til bestemte føremål.

Når det foreligger særlege grunnar, kan kommunen etter søknad gje tillatelse til bruk av motorfartøy. Landing og start med luftfartøy (fly, helikopter o.l.) er som hovudregel forbudt i utmark og vassdrag. Når det ligg føre særlege grunnar, kan kommunen etter søknad gje løyve til bruk av luftfartøy. Merk at det vert reikna som landing sjølv om helikopteret heng i lufta over bakken for å laste eller losse.