Naturskade

Det er ikkje alle typer naturskader det er mulig å forsikre seg mot gjennom en vanlig forsikringsordning. Det kan t.d. vere skadar som skuldast flaum, storm eller skred. Skader som desse vert dekt gjennom Statens naturskadeordning.  

Fra og med 2017 vert ordninga administrert av Landbruksdirektoratet. Søknad om erstatning må sendast direkte dit. 

Meir informasjon om Statens naturskadeordning finn du på landbruksdirektoratet sin nettside.  

Ver mersam på at det ikkje kan søkjast om erstatning for skog som er øydelagt av storm. Dette kan ein forsikre seg mot. 

Kontaktperson i kommunen: Utmarksforvaltaren