Tilsette ved landbrukskontoret

.
Landbrukssjef - Klikk for stort bilete

Landbrukssjef

Trine Alme

Tlf: 979 91 048
E-post: trine.alme@gloppen.kommune.no

Arbeidsområde:

 • Buplikt og konsesjon
 • Innovasjon Norge
 • Jordlovsaker
 

Konsulent

Åse Marie Ravnestad
Tlf: 979 91 051
E-post: ase.ravnestad@gloppen.kommune.no

Arbeidsområde:

 • RMP
 • SMIL-midlar
 • Produksjonstilskot
Klikk for stort bilete

Fagkonsulent

Bernt Reed
Tlf: 979 91 052

E-post: bernt.reed@gloppen.kommune.no

Arbeidsområde:

 • Organisert beitebruk
 • Hydrotekniske tiltak
 • Grøfting
Klikk for stort bilete

Utmarksforvaltar

Lindis Vinje Bergland
Tlf: 979 91 049

E-post: lindis.vinje.bergland@gloppen.kommune.no

Arbeidsområde

 • Skogbrukssaker
 • Viltforvaltning
 • Motorferdsel i utmark