Hjortejakt

Hjortejakta startar 1. september og den varer heilt fram til 23. desember. Jakttida er ei ytre ramme for når tid ein kan jakte.

Jakt informasjon: 

Informasjonsskriv blir sendt ut til alle leiarane i valda kvart år  - du kan finne same informasjonen her.

 

Merka hjort

Informasjon om kva du gjer om merka hjort vert felt (PDF, 68 kB)

Skjema: Merka hjort felt (PDF, 132 kB)

 
 

Sitte på post og speide etter hjort...