Hjort på nett

Det finnes mange gode nettstader som kan ha interesse for for valdleiarar og jegerar.

Sett hjort på nett

Alle registreringar av sett og skutt hjort skal no registrerast via Hjorteviltregisteret. Jeger logger seg inn på med jegernummer og fødselsdato.
For Android-brukarar kan registreringane gjerast i appen Sett og Skutt. 

Vær oppmerksam på at det kun kan utfyllast eit skjema for kvar jaktfelt per dag.

Informasjon om korleis ein skal telje og fylle inn sett hjort

Andre lenker

www.hjorteviltregisteret.no - Statistikk og data frå hjortejakta

www.hjortevilt.no - lenker, nyheter og fagleg informasjon knytt til hjort.

Hjortevilt 1991-2021