Fallvilt

Ved kollisjon med vilt er bilførar pliktig til å varsle politiet på telefon 02800.
 

Ved funn av daudt eller skada vilt, ring Gloppen Ettersøkshundring sin vakttelefon 99 71 45 22.