Tilskot

Gloppen kommunestyre vedtok 17.06.2020 overordna retningliner for tilskot til skogsvegbygging, drift med taubane, hest o.a. og skogkultur i Gloppen kommune.

Retningslinjene kan du lese her. (PDF, 2 MB)

 

Peter Andresen