Lev klimavennleg

Det er ei nasjonal målsetting at Norge skal vere eit lågutsleppsamfunn i 2050. Denne omstillinga betyr at vi skal redusere vårt klimagassutslepp med 80-90% i forhold til dagens nivå.

For Gloppen vil dette krevje klimaomstilling innanfor næringsliv, men også i forhold til vårt private forbruk som innbyggjar. 

Kva kan eg gjere?

Bruk menyane over her for å finne kunnskap og informasjon om kva du som innbyggjar kan gjere for å bidra til reduksjon i klimagassutslepp.