Tilsette ved landbrukskontoret

.
Landbrukssjef - Klikk for stort bilete

Landbrukssjef

Trine Alme

Tlf: 979 91 048
E-post: trine.alme@gloppen.kommune.no

Arbeidsområde:

 • Buplikt og konsesjon
 • Innovasjon Norge
 • Jordlovsaker
Klikk for stort bilete

Førstekonsulent

Åse Marie Ravnestad
Tlf: 979 91 051
E-post: ase.ravnestad@gloppen.kommune.no

Arbeidsområde:

 • RMP
 • SMIL-midlar
 • Produksjonstilskot
Klikk for stort bilete

Fagkonsulent

Bernt Reed
Tlf: 979 91 052

E-post: bernt.reed@gloppen.kommune.no

Arbeidsområde:

 • Organisert beitebruk
 • Hydrotekniske tiltak
 • Grøfting
Klikk for stort bilete

Utmarksforvaltar 

Lindis Bergland Østgård
Tlf: 481 89 112

E-post: lindis.ostgard@gloppen.kommune.no

Arbeidsområde

 • Skogbrukssaker
 • Viltforvaltning
 • Motorferdsel i utmark

 

Klikk for stort bilete

Fagkonsulent 

Anne Berit Hauge
Tlf: 979 91 049

E-post: anne.berit.hauge@gloppen.kommune.no

Arbeidsområde

 • Skogbrukssaker
 • Motorferdsel i utmark
 • Jordlovsaker/konsesjon