Klimaplan

Kommunestyret vedtok 28. august 2019 å starte opp arbeid med klimaplan for Gloppen.

Her vil du finne oppdatert informasjon om arbeidet med planen, framdrift og kunnskapsgrunnlag.

  • Planprogram (skal vedtakast i april 2020)
  • Framdriftsplan
  • Organisering av planarbeidet 
  • Medverknad i planarbeidet 
  • Klimagassutslepp i Gloppen 
  • FN’s berekraftsmål
  • Liste med ord og uttrykk – «klimaspråk»