Eigedomsoverdraging

Skal du overta fast eigedom ved arv, gåve, kjøp eller stifting av bruksrett over 10 år, er overtakinga i utgangspunktet konsesjonspliktig. Det er fleire unntak frå konsesjonsplikta, der du kan levere eigenfråsegn om at du ikkje treng konsesjon. 

Kontaktperson i kommunen

Landbrukssjef Trine Alme

E-post: trine.alme@gloppen.kommune.no