Anders Klaussen og Alffrida Egges Minnelegat

Minnelegat som skal brukast til å fremje og stimulere folkemusikkinteressa i Gloppen, med særleg vekt på fele- og hardingfelemusikken.

Gloppen kommune annonserar når det er mogleg å søkje på legatsmidlane, og gjeldande søknadsfrist

Statuttane vart fastsette på konstituerande møte i Anders Klaussen og Alffrida
Egges Minnelegat den 10. juli 1998.

Sjå statuttane til legatet her