Kulturprisen i Gloppen

Gloppen kommune har sidan 1991 delt ut ein kulturpris til folk som høyrer heime i kommunen, og som «har vist vedvarande evner og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utover det vanlege». Formålet med prisen er å hjelpe fram kulturarbeid i Gloppen kommune. Sjå retningslinjer

Det er teknisk, miljø og kulturutvalet som avgjer kven som får prisen. 

Utdelinga skjer vanlegvis på siste kommunestyremøtet før jul.


Vi har også eigen kulturpris for ungdom i Gloppen 

Desse har fått Gloppen kommune sin kulturpris:

År Tildelt
2019 Ola Nyhagen
2018 Atle Nygård
2017 Hanne Bergljot Oftedal
2016 Remi Tystad
2015 Arne Søholt
2014 Dag Fosstvedt
2013 Ingemar Sårheim
2012 Gloppen Janitsjar
2011 John Oddvar Kandal og Elin Grytting
2010 Sverre Folkestad
2009 Dagfinn Nyhammer
2008 Sigrid Terese Moldestad
2007 Odd-Bjørn Hjelmeset
2006 Hilde-Gunn og Ola Tormod Ommedal
2005 Kari og Nils Jordanger
2004 Svein Petter Tveit
2003 Per Sandal og Gunnar M. Tystad
2002 Kristen Moen
2001 Anders Rinde
2000 Kjell Råd
1999 Ragna Halvorsen og Oddlaug Vereide
1998 Irene og Dag Moen
1997 Kristen Arnestad
1996 Ove Eide
1995 Petter Eide
1994 Eivind Indrebø
1993 Einar Rygg og Ragnar Rygg
1992 Gloppen Jentekor og Ellen Johanne Mjelva
1991 Synneva Løken