Årets gloppar

Gloppen kommunestyre vedtok i 2014 å innføre ein pris som heiter Årets gloppar.

Prisen skal gå til ein person som har utøvd ekstraordinær innsats som byggjer opp under Gloppen kommune sine felles verdiar, mål og visjonar for framtida. Prisen skal i tillegg vere til inspirasjon og motivasjon for vidare innsats eller virke for både prisvinnaren og andre. 

Årets gloppar er ein person som har utmerka seg i positiv forstand i heile Gloppen, eller i eitt eller fleire av lokalsamfunna våre, spesielt gjennom det siste året. Gjennom sin innsats har vedkomande bidrege til å bygge opp under våre felles verdiar, mål og/eller visjonar. 

Prisen kan delast ut til einskildpersonar med tilknyting til Gloppen. Prisen kan ikkje delast ut til tilsette i offentleg sektor som har ytt denne innsatsen gjennom sitt virke. 

Administrasjonen og utdelinga av prisen er lagd til Teknisk, miljø- og kulturutvalet.

Sjå retningslinjene for prisen her


Stødig som ein varde...