Årets Gloppar!

Gloppen kommunestyre vedtok i 2014 å innføre ein pris som heiter Årets Gloppar.

Prisen skal gå til ein person eller fleire som har utøvd ein ueigennyttig innsats i Gloppen kommune. Prisen skal inspirere til vidare innsats og utvikling, og han skal også vere ei takk og ein heider til eit menneske eller fleire som har gjort ein stor innsats for å fremje gode samfunnsverdiar – som samhandling og trivsel, glede, helse, fellesskap, ærlegdom, solidaritet, lojalitet, engasjement og frivillig arbeid.

Administrasjonen og utdelinga av prisen er lagd til MULTEK-utvalet.

 Sjå retningslinjene for prisen her 

 

Årets Gloppar

 
2014 Jesper Melin Ganc-Petersen
2015 Anders Felde
2016 Gunhild Skinlo
2017 Tor Øyvin Aa
2018 Kristine Ryssdalsnes Horvli


Klikk for stort bileteStødig som ein varde... Edvin-A Hugvik