Ungdomens kulturpris

Ungdomsrådet i Gloppen ønskjer å sette fokus på unge kulturformidlarar i kommunen, og vedtaket om ein eigen kulturpris for ungdom kom i 2004.

Ungdomens kulturpris vert delt ut fredag 6. mars i år.

Send framlegg til kandidatar innan 23. februar til: ungdomsradet@gloppen.kommune.no

Gloppen har eit aktivt kulturliv for ungdom, skapt av ulike lag og organisasjonar, Gloppen Kulturskule og Firda vidaregåande skule. Mange unge glopparar hevdar seg både innan idrett og musikk. Gloppen har dessutan så godt som kvart år hatt deltakarar på landsmønstringa i samband med UKM.

Ungdomsrådet ønskjer difor å gje ei ekstra oppmuntring til ungdom som brukar fritida si til ein aktivitet som er til glede, og ikkje minst til inspirasjon, for barn og unge elles i kommunen. Prisen kan delast ut både til unge kultur/idrettsutøvarar og unge kulturarbeidarar t.d. i 4H-klubbar.

Prisen vert delt ut under UKM.

Den fyrste kulturprisen for ungdom i Gloppen kommune vart utdelt i januar 2005.

År Prisvinnar
2020 Simon Austrheim
2019 Frida Bjørnereim
2018 Jon Rolf Skarmo Hope
2017 Emilie Larsen Evebø
2016 Gloppen kulturskule sitt slagverkensemble
2015 Ingrid og Maria Ose
2014 Sondre Utheim og Iver Heen Ask
2013 Markus Bjørereim
2012 Tiril Seppola Reed
2011 Jens Kristian Andenæs og Ørjan Nilsen Midthjell
2010 Rune Støyva
2009 Olianne Randi, Marita Elise og Norhild Holme
2008 Trygve Henden Gaasø og Camilla Hole
2007 Trude Raad
2006 Mariel Eikeset Mundal
2005 Benedicte Aa