Helsestasjon for ungdom

Dette tilbodet er eit supplement til skulehelsetenesta. Her kan ungdom i alderen 13 til 20 år kome for å få hjelp med spørsmål om helse og trivsel.
 

Stad
Gloppen helsestasjon (2. etg. helsesenteret på Grandane)

Telefon
979 91 077

Dag og tid
Kvar måndag bortsett frå skuleferiar. Frå kl. 13.00, vi stenger kl. 15.45 (15.00 sommartid)
 
Fagpersonar
Lege og helsesøster

Det er ikkje timeavtale og tilbodet er gratis. 

Helsestasjonen for ungdom:
- er gratis
- er til både gutar og jenter
- har ingen timebestilling
- har taushetsplikt.

Har du problem som helsestasjonen ikkje kan hjelpe deg med der og då, vil vi hjelpe deg vidare i systemet.

Velkomen til helsestasjon for ungdom!