Helsestasjon for ungdom

Dette tilbodet er eit supplement til skulehelsetenesta. Her kan ungdom i alderen 13 til 20 år kome for å få hjelp med spørsmål om helse og trivsel.
 

Helsestasjonen for ungdom

- er til både gutar og jenter
- har ingen timebestilling
- har taushetsplikt.

Stad og tid

Gloppen helsestasjon (2. etg. helsesenteret på Grandane) - her kan du treffe lege og helsjukepleiar
Kvar måndag bortsett frå skuleferiar.

Frå kl 13.00, vi stenger kl 15.45 (15.00 sommartid)

Pris

Tilbodet er gratis. 

Telefon

979 91 077 


Har du problem som helsestasjonen ikkje kan hjelpe deg med der og då, vil vi hjelpe deg vidare i systemet.

Velkomen til helsestasjon for ungdom!