Tillitsvalde i 4H-klubbane i Gloppen

Tillitsvalde 2014

Bukta 4H

 

Eggenipa 4H

  • Klubbleiar: Eirik Førde
  • Tlf: 48 03 81 98
  • E-post:

 

Hauk 4H

 

Kløveren 4H

 

Snøklokka 4H

 

Snønipa 4H

 

Gloppen 4H-nemd