Aktivt 4H miljø i Gloppen

I Gloppen har vi 5 aktive 4H lag. Dette er med på å gje ungdom rundt om i heile kommunen gode verdiar, opplevingar og kunnskapar.
 

4H Norge er ein landsomfattande, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.

Mottoet til 4H er å lære ved å gjere.

Dei fire kjerneverdiane er:
· Klart hovud
· Varmt hjerte
· Flinke hender
· God helse

Oversikt over 4H klubbane i kommunen.

Du kan vere medlem i 4H frå året du fyller 9 år (4.klasse) til du er 19 år.
4H har fokus på det sosiale, friluftsliv og inkluderande aktivitetar for alle.

Det er fem 4H-klubbar i Gloppen: