Spelemidlar

Idrettslag m.fl. kan søkje om spelemidlar til bygging av idrettsanlegg som er opne for allmenn idrettsaktivitet til
- Anlegg for idrett og friluftsliv
- Nærmiljøanlegg

Fristen for søknadar, og fornying av tidlegare innsendte søknadar er 15. november.

Alle anlegg (unnateke nærmiljøanlegg) må vere med i gjeldande handlingsprogram i Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Anlegg må vere idrettsfunksjonelt førehandsgodkjent.Klikk for stort bilete

Det skal nyttast elektronisk søknadsskjema frå sida www.idrettsanlegg.no.

Skjema for NY søknad

Skjema for fornying av tidlegare innsendt søknad

Evt. spørsmål kan rettast til kultursjef , e-post; post@gloppen.kommune.no