Spelemidlar

Idrettslag m.fl. kan søkje om spelemidlar til bygging av idrettsanlegg som er opne for allmenn idrettsaktivitet til
- Anlegg for idrett og friluftsliv
- Nærmiljøanlegg

Søknadsfrist

Fristen for søknadar, og fornying av tidlegare innsendte søknadar er no endra til 15. oktober. Om dette skaper problem for søkarar skal vi ikkje vere rigide på fristen, men vi ber om at de tek kontakt så snart som råd og melder at ein søknad er på veg.

Kommunal plan

Alle anlegg (unnateke nærmiljøanlegg) må vere med i gjeldande handlingsprogram i Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Det er ikkje lenger krav om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning frå kommunen for å kunne søke om spelemidlar. Vi anbefaler likevel søkarar om å orienterer kommunen når de startar arbeidet med nye prosjekt.Klikk for stort bilete

Det skal nyttast elektronisk søknadsskjema frå sida www.idrettsanlegg.no.

Evt. spørsmål kan rettast til post@gloppen.kommune.no - merk epost med spelemidlar og namn på søkjar/anlegg