Gloppen Idrettsråd

Gloppen Idrettsråd er ein interesseorganisasjon for idrettslaga i kommunen. Kommunen rådfører seg med idrettsrådet i saker som vedkjem idretten i Gloppen.

Styret i Gloppen Idrettsråd ser slik etter ekstraordinært styremøte 16. november 2022:

 
Leiar:
Else Margrete Larsen (FjhVereide)
Nestleiar: Hilde Austrheim (STIL)
Kasserar:  Kari-Ann Flølo (BBIL)
Medlemar Daniel Dyrstad (GFIL)
  Richard Rygg Villanger (GFIL)
  Arild Bruland (STIL)
   
Varamedl: Ole Marius Gloppestad (Sandane sykkelklubb)
  Terje Arnestad (Gloppen HK)