Gloppen Idrettsråd

Gloppen Idrettsråd er ein interesseorganisasjon for idrettslaga i kommunen. Kommunen rådfører seg med idrettsrådet i saker som vedkjem idretten i Gloppen.

Styret i Gloppen Idrettsråd ser slik etter årsmøte 7. mai 2019:

 
Leiar: Beate Dybendal Nordvik (STIL)
Nestleiar: Else Margrete Larsen (FjhVereide)
Kasserar:  Lars Endre Gimmestad (Brodd IL)
Medlemar Bjarte Øygard (Gl. padleklubb)
  Bjørn Petter Rygg (Hyen IL)
  Else Lundestad Bakkelid (GFIL)
  Reidar Moldestad (BBIL)
Varamedl: Kjell Aske (GHK)
  Bjørn Inge Solheim (Sandane sykkelklubb)