Gloppen Idrettsråd

Gloppen Idrettsråd er ein interesseorganisasjon for idrettslaga i kommunen. Kommunen rådfører seg med idrettsrådet i saker som vedkjem idretten i Gloppen.

Styret i Gloppen Idrettsråd ser slik etter årsmøte 5. oktober 2016:

 
Leiar: Else Margrete Larsen (FJ.V)
Nestleiar: Harald Buene (Sandane golfklubb)
Kasserar:  Kristen Helge Kleppe (BBIL)
Medlemar Bjarte Øygard (Gl. padleklubb)
  Bjarne Rygg (Brodd IL)
  Hanna Ommedal Aa (Hyen
Varamedl: Kjell Aske (GHK)
  Yngvill Oen (Sandane sykkelklubb)