Festivalar og dagar i Gloppen

Her finn du ein kortfatta oversikt over faste arrangement, festivalar og dagar som skjer i Gloppen gjennom året. 

Komplett oversikt med datoar og meir detaljar finn du i kultur og aktivitetskalendaren vår "Kva skjer".

Januar

 

Februar

Vinterfest i Gloppen

Mars

UKM - Ungdomens kulturmønstring

April 

Breimskoret

Mai

Breimstafetten
Rusfri 16. mai arrangement
 

Juni

Nordfjordrittet
Svinestranda Opp

Juli

Norsk Countrytreff
Friluftshelga i Hyen

August

Sandanedagane
Eggenipa Opp (Avlyst i 2017)

September

Gloppen Musikkfest
Matamål
Jeremiasfestivalen

Oktober

 Fjordblues

November

Den store kinodagen
Kulturnatt i Nordfjord

Desember

Julegateopning
Kom til Gloppen konferanse


VIKTIG! Ser du noko som manglar? Meld i frå til servicetorget Gloppen kommune. Vi er nemlig heilt avhengig av at De som arrangørar hugsar på å melde i frå om ting som skjer, elles er det ikkje sikkert vi får det med.