Tiltak i Gloppen

Oppdatert 25. mars 2020 

Regjeringa og helsemyndigheitene har sett i vert tiltak, forbod og anbefalingar for å hindre spreiing av koronaviruset.  24. mars vart tiltaka utvida, og gjeld no fram til 13. april. Tiltaka kan bli forlenga.  Sjå informasjon på helsenorge.no

For Gloppen betyr dette:

Stenging

Tiltak

Forbod

Tiltak for å hjelpe


Ordføraren oppmodar

Ordføraren oppmodar alle om å rette seg etter nasjonale og lokale tiltak og med det begrense sin aktivitet.

Alt som ikkje er nødvendig bør avlysast eller utsetjast til situasjonen har endra seg. Ikkje berre for å redusere faren for at du sjølv vert smitta, men for å redusere faren for at du vert smittebærar. Det er mange grupper som er sårbare for dette viruset og det er viktig at vi alle gjer det vi kan for å verne om desse.