Smittestatus i Gloppen

Frå november 2021 vil vi ikkje lenger halde fram med å rapportere på smittestatus knytt til PCR-testar som er utført ved Gloppen legesenter. Når ein no har teke i bruk hurtigtestar for å påvise virus, vil ikkje PCR-tala bli korrekte i forhold til antal smitta i kommunen. 

Vi ynskjer ikkje å gje våre innbyggarar misvisande informasjon, og viser i staden til FHI sin statistikk.

FHI har eigne statistikk-sider for korona-smitte som du kan sjå her