Koronavirus - smittestatus

Vi oppdaterer så fort vi har nye tal, men ikkje nødvendigvis dagleg.  

Status i Gloppen pr 3. april 2020 - kl 10.00

Personar testa: 82

Påvist smitte: 2

Negativt prøvesvar: 76

Ventar prøvesvar: 4