Oppsamling av den viktigaste informasjonen frå FHI

Oppdatert 23. mars 2020

Informasjon til befolkninga

Samla informasjon om det nye koronaviruset (coronaviruset) SARS-CoV-2, sjukdom, utbreding i tillegg til råd for publikum og helsepersonell.

Sidene vert oppdatert fortløpande. 

Sjå Folkehelseinstituttet si nettside her