Barn og ungdom 6 mnd - 18 år

FHI sine anbefalingar om vaksinasjon av barn og unge

Koronavaksinering for barn og unge
Aldersgruppe Med alvorleg grunnsjukdom Friske barn og unge
6 mnd-4 år Kan grunnvaksinerast (3 doser) etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet Ikkje tilbod
5-11 år Anbefalt grunnvaksinering (2 doser). Barn med alvorleg svekka imunforsvar bør grunnvaksinerast med 3 doser. Oppfriskingsvaksine kan vurderast minimum 4 mnd etter forige dose Kan vaksinerast med 1 eller 2 doser dersom foresatte ynskjer det.
12-15 år Anbefalt grunnvaksinering (2 doser). Barn med alvorleg svekka imunforsvar bør grunnvaksinerast med 3 doser. Oppfriskingsvaksine er anbefalt for haust/vintersesong 2022, minimum 4 mnd etter forige dose Kan vaksinerast med 1 eller 2 doser dersom foresatte eller barnet sjølv ynskjer det
16-17 år Anbefalt grunnvaksinering (2 doser). Ungdom med alvorleg svekka imunforsvar bør grunnvaksinerast med 3 doser. Oppfriskingsvaksine er anbefalt for haust/vintersesong 2022, minimum 4 mnd etter forige dose Kan vaksinerast med 1 eller 2 doser dersom ungdomen sjølv ynskjer det

Meir informasjon

Fullstendig og oppdatert informasjon finn du alltid på FHI (folkehelseinstituttet) sine nettsider

Samtykke

Dei som har fylt 16 år er helserettslig myndige og kan samtykke til vaksinasjon sjølv.

For personar under 16 år er det føresette som tek helsemessige beslutningar, men barn og ungdom, skal bli høyrt i beslutningar som gjeld eiga helse. Frå barnet er 12 år skal det leggast stor vekt på kva barnet/ungdomen sjølv meinar.  For koronavaksinasjon hjå ungdom under 16 år vert det kravd samtykke frå begge føresette ved felles foreldreansvar.

Samtykkeskjema finn du her