Kor langt er Gloppen komt med vaksinering

Status pr 8. oktober

Prosentvis fordeling for aldersgruppe 

Kjelder: Vaksinetal og befolkning