Bestill vaksinasjonstime

Ikkje ring legesenteret for timebestilling til vaksine! 

Vaksinasjon vert administrert av eit eige vaksinasjonsteam - sjå kontaktinfo nederst i artikkelen

Slik gjer du

VIKTIG! Det fyrste du må gjere før vaksinering er å lese gjennom sjekklista:

Gå til sjekkliste her

Har du hatt korona?

Ta kontakt med vaksinasjonsteamet så hjelper vi deg med spørsmål du har ang vaksine!

Dose 1 og dose 2 

Vaksinasjonstimen bestiller du gjennom Pasientsky eller ta kontakt med vaksinasjonsteamet, Sjå kontaktinfo nederst.

Dose 3 (oppfriskingsdose)

  • Personar med alvorleg imunsvikt   - Dei som er prioritert til ei 3. dose vaksine får skriftleg tilbod om vaksinering frå spesialisthelsetenesta, Nokre vil bli innkalla til vaksinasjon ved sjukehuset, andre vil få vaksine i kommunen. Sjå fullstendig informasjon her
  • Personar 18 år og eldre, oppfriskingsdose. Tid mellom dose 2 og 3: 20 veker.

Dose 4 (oppfriskingsdose)

Desse er anbefalt å ta ei oppfriskingsdose:

  • Personar med alvorleg svekka immunforsvar 
  • Personar som er 65 år og eldre, og sjukeheimsbebuarar  
  • Personar i aldersgruppa 18-64 med underliggande risiko for alvorleg sjukdomsforløp av covid-19. NB! Oppstart for vaksinering av denne gruppa når FHI kjem med anbefalingar om dette

Anbefalinga om 4. dose gjeld uavhengig om ein har gjennomgått sjukdom etter forrige oppfriskingsdose (dose 3). Dosa kan gjevast tidlegast 3 veker etter gjennomgått koronasjukdom, eller 4 månadar etter siste vaksinedose.

Dose 5

  • Personar med alvorleg svekka immunforsvar: behandlande lege(sjukehusspesialist) med god innsikt i  pasienten sin livssituasjon og helsetilstand, kan gjere individuelle vurderinger av behov for vidare vaksinasjon (5. dose) av personar med alvorlig svekka immunforsvar.

Vaksinasjonsdatoar

I Gloppen vaksinerer vi ved Gloppen legesenter følgande dagar: 

  • Torsdag 25. august - for personar 75 år og eldre
  • Torsdag 8. september - for personar 65 år og eldre, og i aldersgruppa 18-64 med underliggande risiko for alvorleg sjukdomsforløp av covid-19

Kan du ikkje møte til avtalt/bestilt time?

Ring servicetorget.

Bestille time / Spørsmål? / kontaktinformasjon

Ikkje ring legesenteret!

Bestill din eigen time via pasientsky  - Gå til pasientsky her

Har du spørsmål om vaksinering og/eller timebestilling, ta kontakt med servicetorget på 57 88 38 00 som set deg vidare til den som har ansvar for vaksinasjon.

Utfyllande informasjon

FHI sin informasjon om vaksinering

Lær deg å bruke Pasientsky

Kven får sms? Innbyggjarvarsling

Informasjon om vaksine på ulike språk