Bestill vaksinasjonstime

Bestilling av vaksinasjonstime skal gjerast gjennom Pasientsky. Kva for årskull som kan bestille går fram av infoboksen under her.

Vi legg berre ut eit visst antal timar kvar veke, dette samsvarar med den mengd vaksinedosar vi mottek. 

Aktuell informasjon

Veke 25 og 26:  Personar født i 1957-1976  (gruppe 8 og 9) kan bestille seg vaksinasjonstime gjennom Pasientsky.  

NB! Alle timane er oppbestilt.
Dei som ikkje fekk time i veke 25 eller 26, vil kunne bestille seg time seinare. Nye timar vert lagt ut kvar fredag.

Vaksinasjonsdag er torsdag 24. juni og torsdag 1. juli


Obs - etter vaksinasjon må du vente i 20 minutt. No i sommarmånadane legg vi opp til at ventesona vert ute, på baksida av legesenteret. 

Vi varslar årskull

Når du er prioritert til vaksinasjon vil det bli sendt ut ein sms frå Gloppen kommune til ditt årskull der vi oppfordar til å bestille din eigen vaksinasjonstime gjennom Pasientsky. Vi informerer også om dette gjennom Gloppen kommune si nettside og facebookside.  

Bestilling av vaksinasjonstime gjeld for varsla aldersgruppe + dei som er eldre / tidlegare varsla som ikkje er blitt vaksinert.

NB! Personar i yngre aldersgrupper enn dei varsla, vil ikkje ha tilgang til å gjere slik timebestilling online, dei må vente til det blir deira tur. 

Er du ikkje registrert med telefonnummer i folkeregisteret så vil du ikkje motta sms. Då lyt du følge med på nettsida vår kva for årskull som vert invitert til timebestilling. 

Slik gjer du

Det fyrste du må gjere før bestilling er å lese gjennom sjekklista:

Gå til sjekkliste her

Vaksinasjonstimen bestiller du ved å logge deg inn på Pasientsky, dette kan du gjere via pc, eller gjennom ein app på mobilen din. Obs - Pasientsky har sikker pålogging via BankID. 

Når du er innlogga i Pasientsky: 

1 - Tilgjengelige tjenester: velg ”bestill time”,

2 -  Behandler: velg vaksinering legesenter

3 - Timetype: Pifzer nettbestilling

4 - Dato: velg tilgjengelig dato

5 - Velg tid på dagen: klikk på aktuelt tidspunkt

6 - Etter ca 5 min vil du motta ei stadfesting om time i enten pasientsky appen, på e-mail eller sms.

Får du ikkje dette opp som eit valg i din Pasientsky, så har du ikkje fått tilgang til å gjere slik bestilling enda, eller så er det ikkje fleire ledige timar att denne veka, og du må vente til neste veke. 

Gå til pasientsky her

Må alle bestille timen sin sjølv?

Personar i prioritetsgruppe 8-11 skal i all hovudsak bestille timen sin sjølv. Vi ynskjer at flest mogleg gjer bestillinga elektronisk. 

Kan du ikkje bestille time sjølv må du ta kontakt med vaksinasjonsteamet, sjå kontaktinfo nederst. 

Dose 1

Denne timen skal du bestille sjølv

Du vil motta ein sms med informasjon om at det er opna for timebestilling i di aldersgruppe. Då må du sjølv logge deg inn og bestille timen din i Pasientsky. Dei som ikkje kan bestille timen sin sjølv via Pasientsky må kontakte vaksinasjonteamet på telefon 91 76 91 46

Dei årskulla som vert varsla om at dei kan bestille seg time, vil ha tilgang til dette i den varsla veka og vekene framover.

Fyrste mann til mølla! Det vil ikkje alltid vere timar nok til alle kvar veke. Følg med, nye timar vert lagt ut kvar fredag. Så rekk du ikkje å få deg ein time fyrste veka, kan du prøve igjen veka etterpå. 

Dose 2

Denne timen vert tildelt automatisk i Pasientsky

Du skal ikkje bestille denne timen sjølv. 

Tidspunkt for andre dose vert tildelt med standard doseintervall og kan som hovudregel ikkje endrast. Det er viktig at du føl med i Pasientsky, for timen din blir tildelt her. Hugs å sjekk under "min profil" i Pasientsky at ditt telefonnummer og epost er korrekt, slik at du mottek varsel.

Vi vil kun endre tidspunkt for andre dose om dette er naudsynt av omsyn til:

  • Akutt eller planlagt medisinsk behandling 
  • Karantene eller isolasjon 
  • Arbeidsreiser av lengre varigheit som vanskeleg kan endrast. 

Ut frå FHI sine anbefalingar pr i dag er dette intervallet 12 veker mellom dose 1 og 2 for personar i prioritetsgruppe 8 og 9. 

Kan du ikkje møte til avtalt time?

Då må du ringe til vaksinasjonsteamet på telefon 91 76 91 46. 

Ikkje avbestill timen direkte i Pasientsky utan å gje beskjed.

Reserveliste

Vi vaksinerer kvar torsdag, frå kl 15.30 og utover ettermiddagen. Kvar veke treng vi ha ei reserveliste med personar som kan stille på kort varsel (20 min) til vaksinering. Ynskjer du å stå på ei slik liste kan du registrere deg servicetorget@gloppen.kommune.no eller send sms til 91769146. Pr no kan alle i gruppe 9 (1967-1976) melde seg på denne lista. 

Spørsmål?

Har du spørsmål om timebestilling, ta kontakt med
vaksinasjonsteamet på telefon 91 76 91 46,
eller servicetorget på 57 88 38 00.
Ikkje ring legesenteret. 

Utfyllande informasjon

Lær deg å bruke Pasientsky

Kven får sms? Innbyggjarvarsling

Informasjon om vaksine på ulike språk