Bestill vaksinasjonstime

Ikkje ring legesenteret for timebestilling til vaksine! 

Vaksinasjon vert administrert av eit eige vaksinasjonsteam - sjå kontaktinfo nederst i artikkelen

Slik gjer du

VIKTIG! Det fyrste du må gjere før vaksinering er å lese gjennom sjekklista:

Gå til sjekkliste her

Har du hatt korona?

Ta kontakt med vaksinasjonsteamet så hjelper vi deg med spørsmål du har ang vaksine!

Dose 1 og dose 2 

Desse timane skal du bestille sjølv 

Vaksinasjonstimen bestiller du gjennom Pasientsky eller ta kontakt med vaksinasjonsteamet, Sjå kontaktinfo nederst.

Dose 3

Denne timen skal du bestille sjølv

  • Personar med alvorleg imunsvikt   - Dei som er prioritert til ei 3. dose vaksine får skriftleg tilbod om vaksinering frå spesialisthelsetenesta, Nokre vil bli innkalla til vaksinasjon ved sjukehuset, andre vil få vaksine i kommunen. Sjå fullstendig informasjon her
  • Personar 18 år og eldre, oppfriskingsdose. Tid mellom dose 2 og 3: 20 veker.

Dose 4

  • Personar med alvorleg svekka imunforsvar vil få tilbod om ei oppfriskingsdose. Tid mellom dose 3 og dose 4 må vere 3 månader.
  • Personar som er 80 år og eldre, som har fått 3 doser og ikkje har gjennomgått koronasjukdom etter dette, kan få ei ny oppfriskningsdose hvis dei sjølv ønskjer det. Dosen kan gjevast tidligast 4 måneder etter siste oppfriskningsdose.

Dose 5

  • Personar med alvorleg svekka immunforsvar: behandlande lege(sjukehusspesialist) med god innsikt i  pasienten sin livssituasjon og helsetilstand, kan gjere individuelle vurderinger av behov for vidare vaksinasjon(5. dose) av personar med alvorlig svekka immunforsvar.

Vaksinasjonsdatoar

I Gloppen vaksinerer vi ved Gloppen legesenter følgande dagar: 
Torsdag 2. juni
Torsdag 16. juni  
Torsdag 30. juni
Torsdag 4. august
Torsdag 25. august

Barn 5-11 år

Torsdag 16. juni kl 15.45

Gå til pasientsky her

Kan du ikkje møte til avtalt/bestilt time?

Då må du ringe til vaksinasjonsteamet på telefon 91 76 91 46.  -   Ikkje avbestill timen direkte i Pasientsky utan å gje beskjed.

Spørsmål? / kontaktinfomasjon

Har du spørsmål om vaksinering og/eller timebestilling, ta kontakt med servicetorget på 57 88 38 00 som set deg vidare til den som har ansvar for vaksinasjon.
Ikkje ring legesenteret. 

Utfyllande informasjon

FHI sin informasjon om vaksinering

Lær deg å bruke Pasientsky

Kven får sms? Innbyggjarvarsling

Informasjon om vaksine på ulike språk