Bestill vaksinasjonstime

Ikkje ring legesenteret for timebestilling til vaksine! 

Vaksinasjon vert administrert av eit eige vaksinasjonsteam - sjå kontaktinfo nederst i artikkelen

Slik gjer du

VIKTIG! Det fyrste du må gjere før vaksinering er å lese gjennom sjekklista: Gå til sjekkliste her

Dose 1 og dose 2 

Vaksinasjonstimen bestiller du gjennom Pasientsky eller ta kontakt med vaksinasjonsteamet.

Dose 3 (oppfriskingsdose)

  • Personar med alvorleg imunsvikt   
  • Personar 18 år og eldre, oppfriskingsdose. Tid mellom dose 2 og 3: 20 veker.

Dose 4 (oppfriskingsdose)

Desse er anbefalt å ta ei oppfriskingsdose:

  • Personar med alvorleg svekka immunforsvar 
  • Personar som er 65 år og eldre, og sjukeheimsbebuarar  
  • Personar i aldersgruppa 18-64 med underliggande risiko for alvorleg sjukdomsforløp av covid-19.
  • Ungdom i alderen 12-17 år med alvorleg grunnsjukdom
  • Gravide i 2. og 3. trimester

Anbefalinga om 4. dose gjeld uavhengig om ein har gjennomgått sjukdom etter forrige oppfriskingsdose (dose 3).

Det er anbefalt å vente 3-4 månadar etter gjennomgått koronasjukdom. Personar som likevel ynskjer oppfriskingsdose tidlegare kan få tilbod om dette minimum 3 veker etter tilfriskning. 

Etter dose 3 skal det gå 4 månadar før ein tek dose 4.

Sjå oppdatert informasjon frå FHI

Dose 5

  • Personar med alvorleg svekka immunforsvar: behandlande lege (sjukehusspesialist) med god innsikt i  pasienten sin livssituasjon og helsetilstand, kan gjere individuelle vurderinger av behov for vidare vaksinasjon (5. dose) av personar med alvorlig svekka immunforsvar.

Vaksinasjonsdato

I Gloppen vaksinerer vi ved Gloppen legesenter: 

Kan du ikkje møte til avtalt/bestilt time?

Ring servicetorget.

Bestille time / Spørsmål? / kontaktinformasjon

Ikkje ring legesenteret!

Bestill din eigen time via pasientsky Gå til pasientsky her  Når du er innlogga - velg fyrst Konsultasjon, deretter vel du "Vaksine Legesenter" . Finn aktuell dato, velg time og bekreft bestillinga di. 

Har du spørsmål om vaksinering og/eller timebestilling, ring servicetorget på 57 88 38 00 som set deg vidare til den som har ansvar for vaksinasjon.

Utfyllande informasjon

FHI sin informasjon om vaksinering

Lær deg å bruke Pasientsky

Kven får sms? Innbyggjarvarsling

Informasjon om vaksine på ulike språk