Bestill vaksinasjonstime

Ikkje ring legesenteret for timebestilling til vaksine! 

Vaksinasjon vert administrert av eit eige vaksinasjonsteam - sjå kontaktinfo nederst i artikkelen

Slik gjer du

VIKTIG! Det fyrste du må gjere før vaksinering er å lese gjennom sjekklista:

Gå til sjekkliste her

Dose 1

Denne timen skal du bestille sjølv 

Vaksinasjonstimen bestiller du ved å ta kontakt med vaksinasjonsteamet, ikkje bestill gjennom Pasientsky. Sjå kontaktinfo nederst.

Dose 2

Denne timen vert tildelt automatisk i Pasientsky

Du skal ikkje bestille denne timen sjølv. 

Tidspunkt for andre dose vert tildelt med standard doseintervall og kan som hovudregel ikkje endrast. Det er viktig at du føl med i di Pasientsky, for timen din blir tildelt her. Hugs å sjekk under "min profil" i Pasientsky at ditt telefonnummer og epost er korrekt, slik at du mottek varsel.

Vi vil kun endre tidspunkt for andre dose om dette er naudsynt av omsyn til:

  • Akutt eller planlagt medisinsk behandling 
  • Karantene eller isolasjon 
  • Arbeidsreiser av lengre varigheit som vanskeleg kan endrast. 

Dose 3

Gå til pasientsky her

Kan du ikkje møte til avtalt time?

Då må du ringe til vaksinasjonsteamet på telefon 91 76 91 46.  -   Ikkje avbestill timen direkte i Pasientsky utan å gje beskjed.

Spørsmål?

Har du spørsmål om timebestilling, ta kontakt med Vaksinasjonsteamet på telefon 91 76 91 46 
eller servicetorget på 57 88 38 00.
Ikkje ring legesenteret. 

Utfyllande informasjon

Lær deg å bruke Pasientsky

Kven får sms? Innbyggjarvarsling

Informasjon om vaksine på ulike språk