Koronavaksinering i Gloppen

20. januar 2021

Er Gloppen i gang med vaksinering?

Gloppen starta å vaksinere i veke 1 i 2021. Framover får vi få nye vaksiner kvar veke, men antal pr veke veit vi ikkje enda. 

Prioritering av vaksine

Vi føl retningslinjene frå FHI i forhold til prioritert rekkefølge  -  Kven får koronavaksine? - Prioriteringsrekkefølgje

Vaksina er anbefalt til alle over 18 år, og er gratis

Vil du vaksinerast?

Tenk over om du ynskjer vaksine - slik at du kan svare fort den dagen du får førespurnad! 

Du vil bli kontakta på telefon eller via SMS der vi ber om ditt svar. Får du SMS frå Gloppen kommune skal du trykke på ein link for å svare ja eller nei. Takkar du ja til vaksinering vil du bli vaksinert to gongar med minimum tre veker mellomrom.

Er du i tvil om du bør vaksinerast?

Har du tidlegare hatt alvorlege allergiske reaksjonar? Bestill deg ein legetime og avklar dette med legen din. 

Innkalling og oppmøte til vaksinering

Du treng Ikkje ringe legesenteret for å bestille time sjølv! 

Dei som er prioritert for vaksinasjon og som har takka ja får innkalling.

Når du får time til vaksinering må du møte opp til avtalt tid og stad, truleg vil dette vere ved helsestasjonen, legesenteret eller Trivselshallen. 

Vert du sjuk, hugs å avbestille timen din! 

Kom helst i eigen bil med følgje. Etter vaksinering må du vente i 20 min. 

Vi kan ikkje garantere at ektefeller vil få tildelt same vaksinasjonsdato då vi føl prioritetslistene fortløpande. 

 

Treng du meir informasjon?

Meir informasjon om koronavaksine:  Folkehelseinstituttet si nettside: www.fhi.no/kvp  

Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og Gloppen kommune skal tilby innbyggarane sine vaksinasjon. Norge vil etter kvart få fleire ulike vaksinetypar, men det er framleis usikkert kor raskt vi får vaksinene. EU-kommisjonen har pr no godkjent Pfizers vaksine for bruk i Europa og Norge. 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftvegane. De fleste får ingen eller milde symptomer, men nokre vert alvorlig sjuke. Dei eldste og dei som har enkelte andre sjukdomar frå før har størst risiko for å få alvorleg sjukdom.