Informasjon til næringslivet

Aktuelle støtteordningar

Kompensasjonsordning for næringslivet

Ny kompensasjonsordning for næringslivet:  Brønnøysundregistera  opna for søknader 18. januar 2021.
Meir informasjon om foretaket ditt kan få tilskot, kor mykje du kan få og korleis du kan førebu deg, finn du på nettsidene til Brønnøysundregistera.

Sjølvstendig næringsdrivande og frilanserar

Du kan søkje kompensasjon når du mistar inntekt på grunn av korona. 
Sjå informasjon hos NAV

Statleg lånegarantiordning for næringslivet

Regjeringa har etablert ein statsgaranti på 90 prosent for nye lån i marknaden for små og mellomstore bedrifter som er ramma av virusutbrotet, samt å gjenopprette Statens obligasjonsfond som eit tiltak retta spesielt mot store selskap.
Meir informasjon hos Finans Norge.       

Andre støtteordningar/tiltak

Koronasituasjonen for næringsdrivande

Koronaepidemien er ein krevande situasjon for næringsdrivande her som elles i landet.

  • Vurder smittefaren blant dine tilsette – som arbeidsgjevar skal du risikovurdere faren for smitte blant tilsette. Sjå Arbeidstilsynets sider om risikovurdering

  • Skaff deg ein oversikt over rekneskaps- og likviditetssituasjonen.
    Likviditet er avgjerande. Kor lenge kan du halde drifta i gang? Kva kan du evt redusere eller utsetje? Er det iverksett tiltak som kan hjelpe deg? Bør du kontakte banken for å avhjelpe situasjonen?
    Mange bedrifter er også nødde til å permittere, sjå evt NAVs informasjonsside til arbeidsgivere om permitteringer
    NAV har i desse dagar stor pågang på telefonen. Det anbefalast difor at ein først prøver å få svar via chatboten deira (mellom kl 9.00-14.30 kan du bli sett vidare til ein veileder om det er behov for det).  Lenke til chatboten

Nyttige lenker for næringsdrivande og arbeidsgjevarar finn du her