Har du mistanke om smitte? Treng du teste deg? Kva må du vite?

Oppdatert 16. februar 2021

 • Er du sjuk, hald deg heime
 • Lettare symptom på luftvegsinfeksjon kan du sjå an eit par dagar før du tek kontakt med lege. 
 • Du må vere heime frå arbeid og skule til du er symptomfri.   
 • Ta kontakt med lege ved hoste, feber eller tungpust eller viss du er i tvil om du kan ha blitt smitta med covid-19. (sjå info frå FHI)  
 • Kontakt legesenteret - eller ring 57 88 44 40 for å bestille time for testing. Vi gjennomfører test måndag-fredag. (Ikkje hurtigtest)
 • Skal du testast må du halde deg heime til prøvesvar foreligg.
 • Du finn svar på din Covid19-test ved å logge deg inn på helsenorge.no

Klikk for stort bilete FHI

 • Får du påvist Covid 19 må du vere isolert inntil du er helt frisk og minst 8 dager etter at du ble sjuk.
 • Nærkontakter som er husstandsmedlemmar til person(ar) med påvist eller sannsynlig covid-19, må vere i heimekarantene fram til isoleringa for dei sjuke er oppheva, og minimum 10 dagar etter at karantena starta. 
 • Er du helsepersonell eller anna kritisk personell, utan risikofaktorer, skal du ta kontakt med din leiar med tanke på behov for prøvetaking og for å avklare om du kan gå tilbake til arbeid.
 • Meir om karantene her