Tiltak i Gloppen

Oppdatert 14. mai 2020 

Regjeringa og helsemyndigheitene har sett i vert tiltak, forbod og anbefalingar for å hindre spreiing av koronaviruset. Tiltaka endrar seg ettervart som koronasituansjonen endrar seg  Sjå informasjon på helsenorge.no

For Gloppen betyr dette:

Stenging

  • Badeanlegget og treningssenteret stengt for publikum fram til 15. juni.
  • Inntil vidare er arrangement over 50 personar forbode. For arrangement på inntil 50 personar, sjå rettleiar frå Helsedirektoratet.
  • Store kultur- og idrettsarrangement med 500 og fleire deltakarar er forbode fram til 31. august.  

Tiltak

Tiltak for å hjelpe

Gradvis gjenopning

Ordføraren oppmodar

Ordføraren oppmodar alle om å rette seg etter nasjonale og lokale tiltak og med det begrense sin aktivitet.