Tiltak i Gloppen

Gloppen føl alle nasjonale retningslinjer.

Regjeringa og helsemyndigheitene har sett i vert tiltak, forbod og anbefalingar for å hindre spreiing av koronaviruset. Tiltaka endrar seg etterkvart som koronasituasjonen endrar seg  

Sjå informasjon på helsenorge.no

 

Lokalt for Gloppen:

Tiltak

Tiltak for å hjelpe

Ordføraren oppmodar

Ordføraren oppmodar alle om å rette seg etter nasjonale retningslinjer og med det begrense sin aktivitet.