Covid-19 prøvetakingar i Gloppen- summerte tal sidan mars

Vi oppdaterer når vi har nye tal, men ikkje nødvendigvis dagleg.  

Status i Gloppen pr 25. september 2020 - kl 14

Personar testa: 936

Positive prøvesvar: 6

Negative prøvesvar: 922

Ventar prøvesvar: 8