Covid-19 prøvetakingar i Gloppen- summerte tal sidan mars 2020

Vi oppdaterer når vi har nye tal, men ikkje nødvendigvis dagleg.  

Status i Gloppen pr 11. mai 2021 - kl 14
 

Personar testa: 2780

Positive prøvesvar: 21

Negative prøvesvar: 2734

Ventar prøvesvar: 25

__

Samleoversikt 

Mars 2021 - 1 tilfelle
Januar 2021 - 5 tilfelle
Desember 2020 - 2 tilfelle
November 2020 - 8 tilfelle
Oktober 2020 - 1 tilfelle
September 2020 - 2 tilfelle
Juni 2020 - 1 tilfelle
Mars 2020 - 1 tilfelle

Smittetala vi legg ut her viser prøver som er tekne ved Gloppen legesenter.