Covid-19 prøvetakingar i Gloppen- summerte tal sidan mars

Vi oppdaterer når vi har nye tal, men ikkje nødvendigvis dagleg.  

Status i Gloppen pr 2. juni 2020 - kl 12.00

Personar testa: 220

Positive prøvesvar: 3

Negative prøvesvar: 209

Ventar prøvesvar: 8