Covid-19 prøvetakingar i Gloppen- summerte tal sidan mars 2020

Vi oppdaterer når vi har nye tal, men ikkje nødvendigvis dagleg.  

Status i Gloppen pr 2. august 2021 - kl 14.45
 

Personar testa: 3321

Positive prøvesvar: 27

Negative prøvesvar: 3252

Ventar prøvesvar: 42

Samleoversikt 

Juli 2021 - 4 tilfelle
Juni 2021 - 1 tilfelle
Mars 2021 - 1 tilfelle
Januar 2021 - 5 tilfelle
Desember 2020 - 2 tilfelle
November 2020 - 8 tilfelle
Oktober 2020 - 1 tilfelle
September 2020 - 2 tilfelle
Juni 2020 - 1 tilfelle
Mars 2020 - 1 tilfelle

Smittetala vi legg ut her viser prøver som er tekne ved Gloppen legesenter. Desse samsvarar ikkje med statistikk frå FHI, som er litt høgare enn våre. FHI registrerer dei smitta ut frå kvar personane er folkeregistrert, sjølv om dei bur/oppheld seg i andre kommunar.