Covid-19 prøvetakingar i Gloppen- summerte tal sidan mars

Vi oppdaterer når vi har nye tal, men ikkje nødvendigvis dagleg.  

Status i Gloppen pr 8. juli 2020 - kl 08.00

Personar testa: 372

Positive prøvesvar: 4

Negative prøvesvar: 357

Ventar prøvesvar: 11