Covid-19 prøvetakingar i Gloppen- summerte tal sidan mars

Vi oppdaterer når vi har nye tal, men ikkje nødvendigvis dagleg.  

Status i Gloppen pr 27. november 2020 - kl 11
 

Personar testa: 1521

Positive prøvesvar: 13

Negative prøvesvar: 1499

Ventar prøvesvar: 9

__

Smittetala vi legg ut her viser prøver som er tekne ved Gloppen legesenter.