Covid-19 prøvetakingar i Gloppen- summerte tal sidan mars

Vi oppdaterer når vi har nye tal, men ikkje nødvendigvis dagleg.  

Status i Gloppen pr 23. februar 2021 - kl 11
 

Personar testa: 2134

Positive prøvesvar: 20

Negative prøvesvar: 2094

Ventar prøvesvar: 20

__

Samleoversikt 

Januar 2021 - 5 tilfelle
Desember 2020 - 2 tilfelle
November 2020 - 8 tilfelle
Oktober 2020 - 1 tilfelle
September 2021 - 2 tilfelle
Juni 2020 - 1 tilfelle
Mars 2020 - 1 tilfelle

Smittetala vi legg ut her viser prøver som er tekne ved Gloppen legesenter.