Alle som fekk første vaksine mot korona med AstraZeneca i veke 8-10 i Gloppen, vil få tilbod om Pfizer som andre dose i vekene 20-22. 

FHI har bestemt at tilbodet om Pfizer som andre dose i vekene 20-22, gjeld for desse aktuelle vekene. Vi tek i mot ekstra doser til dette. Dersom ein ikkje tek i mot dette tilbodet om vaksine, vil ein kunne få tilbod om andre dose på eit seinare tidspunkt. Konsekvensane av å utsette andre dosen er ikkje kjend.

No sender vi ut sms til innbyggjarar i Gloppen som er født i 1957-1961 (risikogruppe 8) der vi spør om du ynskjer vaksine mot korona. Sms'n som vert sendt ut inneheld ei lenke som du må klikke på, for deretter å svare ja, eller nei til å motta vaksine. 

Regjeringa beslutta 23. april å følgje Folkehelseinstituttet si anbefaling om at alle som har fått fyrste dose med AstraZeneca skal få tilbod om vidare vaksinering med mRNA-vaksine. Når tidspunkt for andre dose nærmar seg vil du få beskjed om tidspunkt og kva for mRNA-vaksine du får tilbod om.

i Gloppen vart 316 personar vaksinerte med AstraZeneca i løpet av veke 8, 9 og 10. Alle desse får tilbod om Comirnaty (Pfizer) som dose 2 i veke 20-21-22. 

pasient sky

- førebu deg på å bestille vaksinasjonstime digitalt

Gloppen legesenter brukar Pasientsky. Dette er ein elektronisk portal der pasientar kan sjølv logge seg inn og mellom anna bestille seg legetime og be om fornying av reseptar. 

Har du ikkje teke i bruk Pasientsky før, så anbefalar vi at du gjer det no. Etter kvart vil vi nytte Pasientsky til at innbyggjarane sjølve skal kunne reservere seg tid for koronavaksinering. 

Det er påvist ein sikker og ein truleg smitte blant elevane som bur på internatet ved Mo og Øyrane vidaregåande skule (jordbruksskulen). Dei det gjeld er mogleg smitteførande frå måndag 15. mars.  Alle elevar og tilsette ved avdeling Mo er inntil vidare sett i karantene, og vert testa i dag.

 

 

22. januar 2020

Du kan ikkje kome på besøk dersom du er koronasjuk, har luftvegssymptom eller er i karantene på grunn av kontakt med ein smitta eller reise til utlandet.

Endring i opningstid måndagar og torsdagar pga. koronasituasjonen

 

Oppdatert 18. september 2020

Oppdatert 2.sept 2020

Er du permittert, eller av andre årsaker har tid til overs? Gloppen kommune kan ha bruk for ekstra personell med relevant bakgrunn som kan brukast ved behov i samband med korona-pandemien.

Vi har alle eit ansvar for å beskytte mot spredning av koronavirus – Covid19. Det er også ditt ansvar å vere med å verne gamle og folk med kroniske lidingar mot alvorleg sjukdom eller dødsfall grunna koronavirus.