Til alle som er på reise, skal på reise, ferierer heime i Gloppen kommune eller er på besøk 

Vi forstår det er litt usikkerhet knytt til kven som må i karantene, og presiserer med dette reglane som gjeld når ein oppdagar smitte.

Oppdatert 18. juni 2020

Oppdatert 7. mai 2020

Oppdatert 24. april 2020

Oppdatert 4. mai 2020

Er du permittert, eller av andre årsaker har tid til overs? Gloppen kommune kan ha bruk for ekstra personell med relevant bakgrunn som kan brukast ved behov i samband med korona-pandemien.

Vi har alle eit ansvar for å beskytte mot spredning av koronavirus – Covid19. Det er også ditt ansvar å vere med å verne gamle og folk med kroniske lidingar mot alvorleg sjukdom eller dødsfall grunna koronavirus.