Retningslinjer for kontakt med legesenteret ved luftvegsinfeksjon

Oppdatert 15. mai 2020

Kva gjer du?

  • lettare symptom på luftvegsinfeksjon kan du sjå an eit par dagar. 
  • du må vere heime frå arbeid inntil 1 døgn etter symptomfrihet.   
  • Ta kontakt ved hoste, feber eller tungpust eller viss du er i tvil om du kan ha blitt smitta med covid-19. 
  • Har du symptom som gjer at du må testast er du per definisjon mistenkt for Covid-19, og du må fram til det føreligg svar på prøva vere i isolering og nære pårørande må i karantene.
  •  

Klikk for stort bilete

  • Meld frå til din arbeidsgjevar om at du er heime frå arbeid grunna luftvegsinfeksjon. 
  • Får du påvist Covid 19 må du vere isolert inntil 3 døgn etter at du er helt frisk og minst 8 dager etter at du ble sjuk.
  • Nærkontakter som er husstandsmedlemmar til person(ar) med påvist eller sannsynlig covid-19, må vere i heimekarantene fram til isoleringa for dei sjuke er oppheva, og minimum 10 dagar etter at karantena starta. 
  • Er du helsepersonell eller anna kritisk personell, utan risikofaktorer, skal du ta kontakt med din leiar med tanke på behov for prøvetaking og for å avklare om du kan gå tilbake til arbeid.
  • Meir om karantene her