Barnehagar og skular

Barnehage 

Gult nivå

Opningstid er 07.30 – 16.00. Dette for å unngå samarbeid på tvers av avdelingar.

Skule

Gult nivå på alle skular

 

Sjå informasjon om korona frå Udir  (Utdanningsdirektoratet)