Serviceskyss

Serviceskyss er eit transporttilbod som er ope for alle. Sjå køyrerutene til Sandane, Hyen og Breim/Byrkjelo ovanfor.

Skyssen er organisert i faste ruter og brukarane må bestille skyss dagen før innan kl 20.00 slik at drosjeeigar veit kvar han skal køyre og kor stor bil han vil trenge. Skyssen kostar deg ein eigenandel på 30 kroner kvar veg.

Retningsliner for serviceskyss i Vestland finn du her.

Har du spørsmål, kontakt servicetorget , tlf 57 88 38 00