Serviceskyss

Serviceskyss er eit transporttilbod som er ope for alle. Sjå køyrerutene til Sandane, Hyen og Breim/Byrkjelo ovanfor.

Skyssen er organisert i faste ruter og brukarane må bestille skyss dagen før innan kl 20.00 slik at drosjeeigar veit kvar han skal køyre og kor stor bil han vil trenge. Skyssen kostar deg ein eigenandel på 30 kroner kvar veg.

Informasjon om gjeldande retningslinjer for serviceskyss-rutene på grunn av koronasituasjonen.

 

Retningsliner for serviceskyss i Vestland finn du her.

 

Kontaktperson på servicetorget er Anvor Hauge, tlf 57 88 38 00