Dagtilbod psykisk helse

Aktivitetssenteret - Åsavegen 133B

Tysdagar og torsdagar kl 11-14

Dagtilbodet er

  • Ein møteplass som alle i Gloppen kan vende seg til direkte. 
  • Ein stad å møte andre menneske. 
  • Ein stad å kome til etter avtale eller når ein finn det høveleg innafor opningstida.

Ulike aktivitetar

Vi har ulike aktivitetsrom, m/ symaskin, snikkarverktøy/høvlebenk, treningsmatter ulike spel mm. 

Tysdagar
Turgruppe/ friluftsliv kl  11–14 
Oppmøte: Aktivitetssenteret
Påmelding innan måndag kl 14, ring 97 99 10 34

Torsdagar
Kantina på Aktivitetssenteret kl 11-14
Lunsj-måltid i tidsrommet 11.30–12.30
Medverknad og sosialt.

Vi disponerer bil når vi treng det -  og kan.

Pris

Dei som nyttar tilbodet må betale for kaffi, mat og evt bruk av bil, elles er tilbodet gratis.

VELKOMMEN!

Kontaktperson

Koordinator Anna Karin W. Hansen, mobil 97 99 10 34, kommunalt psykisk helseteam